Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Økologisk mat – Fairtrade

Ved å gjere denne oppgåva blir du betre kjend med prisar og utval knytt til økologiske produkt. Du får òg vite meir om varer som er importerte og merkte med Fairtrade.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Ei dame, som er kledd i ein kjole, går i ein kornåker. Foto.

Oppgåver

  1. Bilete av Fairtrade sin logo blant tomatar.
    Skriv opp alle produkta de kan finne av økologisk mat og Fairtrade-produkt.
  2. Før opp prisar for dei ulike produkta.
  3. Samanlikn med «ordinære» varer. Sjå om det er prisskilnad og forskjell på utsjånad.
  4. Vurder alle produkta og diskuter fordelar og ulemper med økologisk mat.
  5. Diskuter kva for samanhengar det kan vere mellom etikk og matvareproduksjon.

Butikk 1

Økologisk produkt /
Fairtrade

Pris

Pris
«ordinært produkt»

Prisskilnad

Kvalitetsskilnad /
forskjell på utsjånad

Butikk 2

Økologisk produkt /
Fairtrade

Pris

Pris
«ordinært produkt»

Prisskilnad

Kvalitetsskilnad /
forskjell på utsjånad

Butikk 3

Økologisk produkt /
Fairtrade

Pris

Pris
«ordinært produkt»

Prisskilnad

Kvalitetsskilnad /
forskjell på utsjånad

Sist oppdatert 31.01.2018
Tekst: Ketil Lyngvær og Unni Kulhuset Granheim (CC BY-SA)

Læringsressursar

Økologisk mat