Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Berekraftig produksjon

Temaet berekraftig produksjon handlar om å utnytte råvarer og åredusere matsvinn og utslepp frå matproduksjon. Vidare handlar det om bruk av råvarer, avfallshandtering, gjenbruk og resirkulering og betre utnytting av ressursar over tid. Det handlar òg om å forstå at råvarer er ein avgrensa ressurs.

Økologisk mat

Økologisk mat skal vere framstilt med bruk av husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel og utan kjemisk-syntetiske plantevernmiddel. Alle økologiske produkt skal vere framstilte utan noka form for kunstige aroma- og/eller fargestoff og med strenge restriksjonar for bruk av konserveringsmiddel.

Læringsressursar

Økologisk mat

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar