Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Repetisjon: Ytringsfridom

Jobb saman i par. Noter svar på spørsmåla. Deretter samanliknar og diskuterer de svara. Slik kan de hjelpe kvarandre til større innsikt.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Grafitti av en pressemann skyter en avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.
  • Kva meiner vi med ordet ytringsfridom?
  • Kva meiner vi med pressefridom?
  • Korleis heng pressefridom og ytringsfridom saman?
  • Kva vil det seie at Grunnlova sikrar oss ytringsfridom?
  • Kva for ord bruker vi for å beskrive informasjons-, kritikk- og debattfunksjonen til pressa?
  • I kva for delar av verda er pressefridom mindre sjølvsagd?
  • Kva tyder sensur?
Sist oppdatert 08.05.2017
Skrive av Joachim Laberg

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale