Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva lovverket vårt seier om ytringsfridom, og forstå samanhengen mellom ytringsfridom og pressefridom

  • vite kva lova seier om personvern

  • forstå kva saker som kan seiast å vere av interesse for allmenta

  • kunne ta stilling til og drøfte konkrete dilemma som handlar om omsyn til pressefridom og personvern