Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått læringsstien, skal du

  • vite korleis media fungerer som debattarena
  • vite kva det vil seie å ta stilling i ei sak
  • kunne formulere eigne meiningsytringar
  • forstå samanhengen mellom personleg ytringsfridom og media si rolle i demokratiet