Hopp til innhald

Oppgåve

Pressesensur i Aserbajdsjan

LK06
En mann blir kontrollert av politiet i Aserbajdsjan.

Ein mann blir kontrollert av politiet i Aserbajdsjan.

Oppgåve 1

Les artikkelen "NRK-team holdt tilbake og truet" og hør intervjuet med komikar Amir Asgharnejad på nrk.no


  • Kva var grunnen til at journalistane frå NRK blei haldne tilbake?
  • Kva kan grunnen vere til at aserbajdsjanske medium omtalte dette P3-oppdraget som ein hån mot landet?
  • Korleis reagerte Amir Asgharnejad på det som skjedde?
  • Korleis reagerte NRK på måten journalistane blei handsama på?

Oppgåve 2

I artikkelen finn du ei lenke til artikkelen "Journalister banket bevisstløse".


  • Kva fortel denne artikkelen om arbeidstilhøva for journalistar i Aserbajdsjan?
  • Kva for ansvar har internasjonal presse når dei dekkjer arrangement i land som Aserbajdsjan?
Sist oppdatert 05.06.2018
Skrive av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?