Hopp til innhald

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Media i samfunnet

Ytringsfridom og mediemangfald er ein føresetnad for at vi i eit demokrati skal vere i stand til å gjere oss opp eigne meiningar. Berre tenk deg korleis det hadde vore å skulle velje representantar til Stortinget utan noko som helst informasjon om kva kandidatane meinte om ulike saker.

Læringsressursar

Media i samfunnet