Hopp til innhald

Arbeidsoppdrag

Skriv ein korttekst om reise som litterært motiv

Skriv ein korttekst basert på tekstutdrag frå Populærmusikk fra Vittula og Sveve over vatna.

Skrive

Denne samanlikningsoppgåva føresett at du har lese kapitla 1, 3, 5 og 32 i Ragnar Hovlands roman Sveve over vatna og kapitla 1 og 4 i Mikael Niemis roman Populærmusikk fra Vittula .

Gutane i Populærmusikk fra Vittula ønskjer seg bort frå bygda. Dei vil dra til Kina. Hovudpersonen i Sveve over vatna har allereie komme fram til den store vide verda, representert ved byen Bergen.

Skriv ein korttekst på ca. 250 ord som består av to delar:

  1. Samanlikn dei haldningane til verda utanfor bygda som kjem til syne gjennom dei to tekstane.
  2. Samanlikn forteljemåten i dei to tekstane.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019
Skrive av Eva Walde Lund og Trude Løvskar

Læringsressursar

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale