Hopp til innhald

UTGÅTT - Norsk (PB) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Tekst i kontekst

Dikt, forteljingar og skodespel, men også saktekstar, gir oss innblikk i korleis menneske har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevingar kan gjere oss glade, ettertenksame, triste eller sinte – og alltid litt klokare!

Nordisk litteratur

Nordisk litteratur er litteratur som er skriven på nordiske språk. Det geografiske området som vi kallar Norden omfattar både Noreg, Sverige, Åland, Finland, Danmark, Færøyane, Island og Grønland. Men finsk, kvensk og samiske språk høyrer ikkje til i den nordiske språkfamilien.

Læringsressursar

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale