Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver til filmen «Funksjonshemmede og seksualitet»

  1. Kvifor er det ønskjeleg at helsepersonell veit meir om funksjonshemma og seksualitet?
  2. Forklar korleis dei gir rettleiing om seksualitet til menneske med nedsett funksjonsevne i Danmark.
  3. Kva blir gjort i Noreg i dag?
  4. Korleis bør vi hjelpe menneske som treng ekstra hjelp rundt eigen seksualitet? Drøft i klassen og grunngi meiningane dine.
  5. Kvar kan du finne informasjon om seksualitet ved ulike former for funksjonshemmingar?
Sist oppdatert 30.10.2010
Skrive av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Seksualitet hos barn og unge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar