Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver til filmen «Intervju med vernepleier»

  1. Kvifor er det viktig å snakke om seksualitet uansett kva for eit funksjonsnivå menneske har?
  2. Kva er det som er spesielt med puberteten for denne brukargruppa, ifølgje vernepleiaren?
  3. Kvifor trur du det kan vere forskjell på korleis familiar pratar om seksualitet?
  4. Kva er meint med «seksualitet – ett av flere tema»?
  5. Korleis rettleier dei tilsette i denne filmen om temaet seksualitet?
  6. Korleis blir dei tilsette rettleidde om temaet seksualitet?
  7. Når veit vi at tida er inne for å snakke om seksualitet?
  8. Kvar kan du finne informasjon om seksualitet?
Sist oppdatert 30.10.2010
Skrive av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Seksualitet hos barn og unge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar