Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nedsett funksjonsnivå og seksualitet – kva så?

Barn og unge med nedsett funksjonsnivå har same behov for kunnskap om seksualitet som alle andre, men dei må ha informasjon som er tilpassa behova deira.

Røde og hvite hjerteballonger svever mot knallblå himmel og hvite skyer.foto.

Funksjonshemma er ei ueinsarta gruppe med same behov for kunnskap om kropp og seksualitet og lett tilgjengeleg prevensjon som andre grupper i befolkninga. Gjennom internasjonale konvensjonar og nasjonale planar er vi forplikta til å sikre at det ikkje blir lagt unødige hindringar i vegen for at funksjonshemma skal ha eit godt seksualliv. (Kjelde: Naku)

Sett bakfra: naken mann i rullestol omfavnes av naken kvinne. Illustrasjon.

Å ha nedsett funksjonsevne betyr ikkje at ein ikkje kan vere sexy. For eksempel vart svenske Jesper Odeberg kåra til Sveriges mest sexy mann, og det var før han stilte opp naken i rullestol i magasinet Veckorevyn.

Kva inneber det å ha nedsett funksjonsevne når det gjeld seksualitet? Dette er ei vanskeleg problemstilling, kanskje først og fremst fordi det er eit tema som mange synest det er vanskeleg å snakke om – det er tabubelagt. Ofte blir vi litt klønete når vi skal snakke alvorleg om det. Seksualitet er eit tema som er intimt, personleg og svært privat. Samtidig er seksualitet ein naturleg del av det å vere menneske, og alle menneske har seksuelle behov.

Mange føler at det er vanskeleg å leve opp til forventningar og ideal om kropp og seksualitet. Vi lever i eit samfunn der media i stor grad er med på å definere kva som er ein fin kropp. Dette idealet er ikkje lett å leve opp til for nokon. Difor er det viktig at vi hjelper alle barn og unge med å få eit positivt syn på deira eigen kropp og deira eigen seksualitet – eit positivt syn på seg sjølv som ein er. Nokre barn med nedsett funksjonsnivå kan ha ekstra behov for støtte på dette området.

I lenkjesamlinga finn du fagstoff og filmar som du kan bruke for å skaffe deg ei betre oversikt over emnet.

Rettleiarrolla

Å be om hjelp eller samtale i samband med seksualitet kan vere ein vanskeleg prosess. Som barne- og ungdomsarbeidar må du vere klar over dette og vere merksam på korleis du møter ein person som du trur ønskjer hjelp eller rettleiing.

Lenkjesamling

Video: Veiledning av ungdom 1

Video: Veiledning av ungdom 2

Fagstoff: Vanskeleg å finne nokon

Fagstof: Seksualvennleg miljø

Sist oppdatert 31.01.2019
Skrive av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer og Lene Fossbråten

Læringsressursar

Seksualitet hos barn og unge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar