Hopp til innhald

Helsefremjande arbeid (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Vekst og utvikling

I dette emnet finn du fagstoff rundt vekst og utvikling i ulike aldrar. Du skal kjenne til dei ulike utviklingstrinna, og du skal vite korleis du best mogleg kan bidra til at barn og ungdom utviklar seg på ulike måtar.

Seksualitet hos barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeidar skal du forstå samanhengen mellom seksualitet, identitet og sjølvkjensle. Du skal òg vite noko om korleis ein rettleier barn og unge i slike spørsmål.

Læringsressursar

Seksualitet hos barn og unge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar