Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å ta vare på barna

Når du som barne- og ungdomsarbeidar jobbar i skule, barnehage eller SFO, kan det vere at du møter foreldre eller andre omsorgspersonar som er vere rusa når dei er i lag med barn. Då er det svært viktig at du kontaktar leiaren din på arbeidsplassen og informerer om dette.

Et barn står ved siden av et hus. Foto.

Barnevernloven

Det er også viktig at du sjølv kjenner til barnevernloven § 6–4, som gjeld for alle som jobbar med eller tek vare på barn.

Barnevernloven § 6–4 spesifiserer:

«Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. § 4–10, 4–11 og 4–12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4–24. Like med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune.» (Utdrag)

Kilde: lovdata.no

Dersom du er i tvil

Under finn du kontaktinformasjon til barnevern og andre opplysningstenester i tilfelle du lurer på noko når det gjeld alkohol, narkotika eller tobakk.

  • Barnevernet er til stades i alle kommunane i landet og kan hjelpe deg dersom du har konkrete spørsmål knytte til rus og barn og unge
  • Rustelefonen: telefon 08588
  • Slutta: telefon 884 0085
  • Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge
Sist oppdatert 19.06.2018
Skrive av
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Rus- og tobakksførebyggjande arbeid

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar