Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Alkohol, narkotika og tobakk

Som barne- og ungdomsarbeidar må du kjenne til korleis du og samfunnet kan førebyggje bruken av alkohol, narkotika og tobakk blant barn og unge.

Mann med røyk og øl. Foto.

Førebyggje rusmisbruk

På Vg1 helse- og oppvekstfag lærte du kanskje om tema i samband med helse, livsstil og livsstilssjukdommar. I år skal du jobbe meir med korleis du kan førebyggje bruken av alkohol, narkotika og tobakk, korleis du kan vere ein god rollemodell, og kva du gjer når du oppdagar at barn og unge bruker alkohol, narkotika eller tobakk.

Tenk over

 1. Kva for kompetansemål i læreplanen din seier at du skal lære om alkohol, narkotika og tobakk? Diskuter kompetansemåla i klassen.
 2. Lag eit tankekart som viser kva du kan om tema, før du tek til med dette emnet.
  Ta fram tankekartet når du er ferdig med emnet og finn ut kva du har lært.
 3. Kva for tankar får du når du ser bileta på denne sida?
  Bruk bileta som inspirasjon og skriv ein tekst om korleis ein skal rettleie barn og unge slik at dei kan ta sjølvstendige og gode val når det gjeld alkohol, narkotika og tobakk.
Sist oppdatert 19.03.2018
Skrive av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Rus- og tobakksførebyggjande arbeid

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Alkohol, narkotika og tobakk Du er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummeringsoppgåve: alkohol, narkotika og tobakk