Hopp til innhald

Helsefremjande arbeid (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vekse opp i trygge omgivnadar. Dei skal ha like tilbod og høve til å utvikle seg, uavhengig av kvar dei bur. Du skal gjere deg kjend med korleis oppvekstmiljøet påverkar barn og unge sine høve til å utvikle seg.