Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver til filmen «Mat ved spesielle behov»

LK06
  1. Kva er cøliaki?
  2. Kva er gluten?
  3. Kva er glutenfri mat?
  4. Korleis bør kjøkkenet på barnehagen leggjast til rette dersom eit av barna har cøliaki?
  5. Kva bør du seie til klassen eller gruppa dersom eit av barna har ein kostrelatert sjukdom, for eksempel cøliaki?
  6. Korleis kan barn reagere dersom det blir fokusert mykje på sjukdommen?
  7. Kva for andre kostrelaterte sjukdommar kjenner du?
  8. Kva er diabetes?
  9. Kva er laktoseintoleranse?
  10. Kva finst av mat på kafear for menneske med ulike allergiar og kostrelaterte sjukdommar? Sjekk korleis det er på kafear og restaurantar i nærmiljøet ditt.
Sist oppdatert 27.01.2011
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Kost og ernæring