Hopp til innhald

Naturfag (RM)

Kropp og helse

God helse er ikkje berre fråvær av sjukdom. Det handlar òg om å ha det bra med seg sjølv og ha eit godt forhold til sin eigen kropp. Gjennom media får du motstridande informasjon om kva som er bra for deg og ikkje. Kva informasjonen kan vi stole på?

Du er her