Hopp til innhald

Naturfag (RM)

Naturvitskap

Naturfag er eit praktisk og utforskande fag. Gjennom opplevingar, undring og utforsking kan du forstå verda omkring deg i eit naturvitskapeleg perspektiv. Målet er at du skal oppleve skaparglede og utvikle evna til nytenking mens du får erfaring og innsikt i naturfagleg teori.

Du er her