Hopp til innhald

Historie (SF vg3) (LK06)

Samfunn og menneske i tid

Samfunn og menneske i tid er det andre hovudemnet i historiefaget i vidaregåande opplæring. Hovudemnet dekkjer fleire perspektiv på fortida, men skal også trekkje linjer mellom fortid, notid og framtid.

Urfolk og minoritetar

I Noreg har vi eit urfolk; samane, og fem nasjonale minoritetar: romanifolket/tatarar, romfolk, kvenar, skogfinnar og jødar.

Samisk historie

Samane er Noregs urbefolkning, og det er samisk busetjing på heile nordkalotten (Noreg, Sverige, Finland og Russland). Under dette emnet skal vi ta for oss både fagstoff og kjeldemateriale knytt til samisk historie.

Læringsressursar

Samisk historie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her