Hopp til innhald

Matematikk 1P-Y (IM)

Måleeiningar og geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Læringsressursar

Måleeiningar og geometri

Oppgåver og aktivitetar