Hopp til innhald

Matematikk 1P-Y (IM)

Tal og algebra

Tal er grunnlaget for all matematikk. Algebra blir brukt til å tolke og rekne med formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv.

Læringsressursar

Tal og algebra

Talrekning

Tal er grunnlaget for all matematikk. Det er derfor veldig viktig å ha god talforståing for å gjere det bra i matematikk.

Læringsressursar

Talrekning