Hopp til innhald

Matematikk 1P-Y (IM)

Tal og algebra

Tal er grunnlaget for all matematikk. Algebra blir brukt til å tolke og rekne med formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv.

Læringsressursar

Tal og algebra

Prosent og prosentvis vekst

Prosent betyr hundredel.

Læringsressursar

Prosent og prosentvis vekst

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?