Hopp til innhald

Oppgåve

Personalmøte om seksualitet

I det siste har det vore mykje doktorleik i barnehagen. Eit par av foreldra har prata med Aleksander om at dei ikkje liker dette.

LK06

Seksualitet som tema i barnehagen. Eit intervju med ein førskulelærar.

Yrkesfagleg fordjuping
Intervju tilsette i barnehagen om korleis dei arbeider med seksualitet.

  1. Sjå filmen og diskuter innhaldet.
  2. Gå saman i grupper og gjennomfør eit personalmøte med same tema. Vel ein styrar som også er gruppeleiar, og diskuter korleis barnehagen skal stelle seg til det som blir teke opp i filmen.
  3. Gruppene fortel resten av klassen kva dei har komme fram til.
Sist oppdatert 23.07.2018
Skrive av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass