Hopp til innhald

UTGÅTT - Yrkesfaglig fordypning (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

I dette emnet ligg det praksissituasjonar som du kan løyse aleine eller i gruppe. Dei kan brukast i alle programfag eller i faget yrkesfagleg fordjuping som eit supplement til praksis.

Læringsressursar

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

Fagstoff

Barnehagen som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeidar jobbar du med enkeltpersonar og grupper med ulike føresetnadar i livet. I dette emnet finn du yrkessituasjonar med tema barnehage.

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass

Oppgåver og aktivitetar