Hopp til innhald

Fagartikkel

Juniorklubb og ungdomsklubb

I mange kommunar finst det juniorkIubbar og/eller ungdomsklubbar. For barne- og ungdomsarbeidarar er desse klubbane aktuelle arbeidsplassar.

På ungdomsklubben. Foto.

Juniorklubbar er vanlegvis for barn i 4.-7.klasse, medan ungdomsklubbane er oftast er for ungdom frå 13 til 18/19 år.

På klubbane kan man møte venner og berre vere samaner, eller f.eks. høyre på musikk og kjøpe seg noko å eta. Klubbane gjer vanlegvis tilbot om å delta i ulike aktivitetar, ta del i grupper og få innflyting på klubben sine aktivitetar.

Ungdomsklubbane er eit tilbod til alle ungdommar, og ein treng vanlegvis ikkje å vere medlem for å kome inn på juniorklubben/ungdomsklubben, men i mange klubbar gir medlemsskap fordelar, som til dømes billegare inngang.

Ved å søkje på nett eller å kontakte kommunen du bur i, vil du kunne finne ut kva for tilbod som finst i kommunen din.

Sist faglig oppdatert 02.02.2018
Skrive av Agnes Brønstad, Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

Fagstoff