Hopp til innhald

Norsk (SF vg3) (LK06)

Kritisk tilnærming til tekst

Korleis blir du påverka av tekstane rundt deg? I ei digital verd der alle kan produsere og konsumere uendeleg med tekstar, er det viktig at vi kan vurdere truverdet i tekstar. På same tid bør vi opptre etisk og reflektert i vår eigen kommunikasjon med andre.

Du er her