Hopp til innhald

Bransje og arbeidsliv (RM Vg1)

Arbeidsliv og yrkesidentitet

I emnet arbeidsliv og yrkesidentitet vil du kunne fordjupe deg i dei ulike yrka innanfor restaurant- og matfag. Du vil òg få innsikt i kva lover, reglar, forventningar og etiske retningslinjer som regulerer arbeidslivet.

Etikk og arbeidsmoral

I matbransjen vil du nok hamne i ulike situasjonar der du må ta etiske val. Etter å ha gjennomgått dette emnet stiller du sterkare når du står i ein situasjon som krev at du må bestemme deg for kva som er rett og gale.

Læringsressursar

Etikk og arbeidsmoral