Hopp til innhald

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Fordeling av gode

Når du no skal jobbe med fordeling av gode, vil du finne fleire perspektiv som handlar om maktforhold i samfunnet, og korleis gode blir fordelte.