Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Produksjon og arbeid

Dette emnet tar for seg ei rekkje omgrep knytt til arbeid, arbeidsliv og produksjon i samfunnet.