Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Kva er kriminalitet, og korleis sanksjonerer vi lovbrot?

Når du har fullført denne læringsstien, skal du:

  • vite korleis vi definerer kriminalitet
  • ha bakgrunnskunnskap om kriminalitet i Noreg
  • kunne vurdere forskjellige måtar å førebyggje lovbrot på
  • kunne drøfte bakgrunnen for kjønnsforskjellar i lovbrot som er gjort