Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite definisjonen på sosiale avvik
  • kunne gi eksempel på forskjellige former for sosiale avvik
  • vite kva sanksjonar er
  • kunne reflektere over forskjellige typar sanksjonar