Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Sosialisering

Sosialisering er den prosessen der vi møter forventningar og lærer nye sosiale roller. Du møter forskjellige normer knytte til forskjellige roller og i forskjellige situasjonar.

Sosiale avvik

Sosiale avvik er åtferd som bryt med normene i eit samfunn. Dette kan vere på eit uformelt eller formelt nivå. Viss ein bryt dei formelle normene i samfunnet, snakkar vi om lovbrot.

Læringsressursar

Sosiale avvik

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar