Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Prøv deg på fokuserte observasjonar

Utydelig bilde av en rekke mennesker i rulletrapper. Foto.

Vel eit område der elevar og andre oppheld seg, og ta deretter for deg ei gruppe du meiner er interessant. Det kan gjerne vere den same gruppa som du brukte i den første oppgåva, dersom det er mogleg.

Lag nokre spørsmål som du ønskjer å få svar på gjennom observasjonen. Du kan enten ta utgangspunkt i spørsmåla som er nemnde på førre side, eller du kan lage dine eigne. Heile poenget er å undersøkje noko gjennom fokuserte observasjonar, for så å få eit tydelegare bilete av den gruppa/situasjonen du studerer.

Her kan det vere lurt å ikkje gape over for mykje til å begynne med. Vel eitt eller to spørsmål. På den måten blir det lettare å gjere observasjonane. Har ein for mange spørsmål med éin gang, er det lett å miste kontrollen.

Hugs notat, og at læraren din skal godkjenne arbeidet før du går i gang med observasjonen. Dette er for å vareta dei forskingsetiske retningslinjene.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrive av Kai Arne Ulriksen

Læringsressursar

Kvalitativ metode