Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Metodeskulen: samfunnsvitskapleg metode

Samfunnsvitskaplege arbeidsmetodar er rutinane for korleis samfunnsforskarar går fram for å beskrive, undersøkje og tolke hendingar i samfunnet. Dei samfunnsvitskaplege arbeidsmetodane blir delte i to hovuddelar: ein kvantitativ og ein kvalitativ metodedel.

Kvantitativ metode

Når du vil undersøkje noko for å få informasjon om ei større gruppe menneske, brukar du gjerne kvantitativ metode. Når du brukar kvantitativ metode, samlar du inn data om menneske og analyserer desse dataa. Vi bruker matematiske omgrep når vi analyserer data vi samlar inn.

Læringsressursar

Kvantitativ metode