Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Om føter og røter

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 1

Leit opp på Internett kva du kan finne om Amish-folket i Pennsylvania i USA. Finn ut om deira leveform og forhold til omverda.

  • Korleis kan dei halde oppe livsforma si i det moderne USA?
  • Kven har definisjonsmakta når det gjeld livsstilen deira? Kven set normene?
  • Kjenner du andre religiøse grupper som baserer seg på «rein identitet»?

Oppgåve 2

Sjå nærare på gruppa norsk-amerikanarar:

  • Korleis markerer etterkommarane av nordmenn si norske identitet i USA?
  • Kva for identitetsmarkørar blir viktige?
  • Kan ein både vere nordmann og amerikanar?
  • Kva for identitet vil du tilskrive desse gruppene: rein identitet, bindestreksidentitet eller kreolsk identitet?
Sist oppdatert 13.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl
Rettshavar: NRK

Læringsressursar

Kulturell identitet