Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Splitta eller heil personlegdom?

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 1

Fram til ho var 12 år hadde Aicha Bouchou, som har marokkansk bakgrunn ein fin barndom, men mykje endra seg etter det. Sjå klippet.

Ung innvandrar om restriksjonar heime

  • Kva seier dette klippet om det å vekse opp med to kulturar?
  • Kvifor trur du foreldra blei mykje strengare da ho blei 12 år?
  • Kvifor gjaldt den strenge oppsedinga ikkje for brørne hennar?
  • Korleis ser ho på oppsedinga ho fekk i dag?

Oppgåve 2

Khalid Hussain var berre 16 år gamal da han i 1986 skreiv Noregs fyrste innvandrarroman. Hovudpersonen i "Pakkis" seier: ."På skolen er jeg som alle andre norske gutter, og hjemme er jeg som alle andre pakistanske gutter pleier å være." Sjå klipp frå intervjuet.

  • Kva seier han om språket si tyding?
  • Kva seier han om identitetskonflikt?
  • Kjenner forfattaren at han har ein splitta eller heil personlegdom?
Sist oppdatert 13.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl

Læringsressurser

Kulturell identitet