Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Korleis blir vi den vi er?

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåve 1

Plasser deg sjølv i sirklane.

  • Var det lett eller vanskeleg?
  • Synest du at dette seier nok om identiteten din?
  • Hvis noko manglar, kva er det?
  • Ville mora eller faren din ha skrive det same i sirklane, trur du?
  • Kanwal (17) som er fødd i Noreg av pakistanske foreldre, skal og plassere seg i sirklane. Kva ville ho skrive?

Oppgåve

Drøft:

  • Kvifor er det for snevert å snakke om identitet som noko som berre karakteriserer ein enkeltperson?
  • Er identiteten vår stabil, eller ikkje?
  • Kvifor var det vanskeleg å plassere Kanwal (17) i sirklane?
  • Forfattaren bak modellen seier at ein kan sjå på identiteten vår som noko som endrar seg heile tida. Kva meiner han?
Sist oppdatert 12.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl

Læringsressursar

Kulturell identitet