Hopp til innhald

Kommunikasjon og kultur 3 (LK06)

Kommunikasjon og kultur

Kven er du, og kva gjer deg til deg? Du er påvirka av kulturen du veks opp i, men gjennom livet blir du også utsatt for impulsar frå fleire kulturar. I eit slikt mangfaldig landskap er det å kjenne seg selv viktig, ikkje minst i møte med andre menneske.

Kulturell identitet

Identitet er eit vanskeleg ord og blir brukt på mange måtar. Sjølve ordet kjem frå latin. Idem betyr «det same». Det refererer til sider ved ein person, gruppe eller kultur som blir rekna for å vere meir eller mindre uforanderleg over tid.

Læringsressursar

Kulturell identitet