Hopp til innhald

Kommunikasjon og kultur 3 (LK06)

Kommunikasjon og kultur

Kven er du, og kva gjer deg til deg? Du er påvirka av kulturen du veks opp i, men gjennom livet blir du også utsatt for impulsar frå fleire kulturar. I eit slikt mangfaldig landskap er det å kjenne seg selv viktig, ikkje minst i møte med andre menneske.