Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Studer Facebook-profilen din

Facebook. Foto.

Problemstilling

Lag ein analyse av eigen Facebook-profil:

 • Kor ofte er du innom Facebook?
 • Kva slags opplysningar har du lagt ut på Facebook?
 • Kva er tilgjengeleg for «vennene» dine, «venners venner» og «alle»?
 • Kor mange «venner» har du?
 • Korleis brukar du bilde?
 • Kva synest du om dei (ville du vist dei til bestemor?).
 • Kva slags applikasjonar/tenester har du lagt til?
 • Kva er positivt og kva er negativt på Facebook?
 • Kva slags reglar følgjer du og dei andre vennene dine?
 • Finst det reglar?
 • Er du oppteken av personvern og reglane om opphavsrett når du legg ut ting på nettet?
 • Brukar jenter og gutar sosiale media på ulik måte?

Presenter svara dine for ein medelev og sammenlikn det de har skrive. Drøft det de finn av likheiter og ulikheiter.

Sist oppdatert 11.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl

Læringsressursar

Medium

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tekst og tidlegare medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Auditive medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva ser vi på fjernsyn?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bruk av forkortingar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Studer Facebook-profilen dinDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Personvern og nettvett