Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Personvern og nettvett

Oppgåve 1

 • Kva seier Datatilsynet om personvern? Les på nettsida om Personvern
 • Nettstaden Du bestemmerer eit samarbeid mellom Datatilsynet, Senter for IKT i utdanningen og Teknologirådet.
  • Kva generelle råd blir gitt om nettvett og personvern til yngre barn og til ungdommar?
 • Sjå på sidene til Norsk Informasjonssikring Slett meg
  • På kva måte tek nettstaden opp problematiske sider ved personvern på nett?
  • På kva område ser det ut til at nettjenesten får flest førespurnader? Kvifor trur du?

Oppgåve 2

 • Veit du om saker der opplysningar og bilete har komne på feil stad?
 • Har du sjølv opplevd at ytringar på nett har fått uheldige konsekvensar for deg sjølv eller andre?
 • Lag di eigen nettvett/netikette-liste
 • Diskuter med medelevane dine korleis de brukar Facebook eller andre sosiale media i forhold til krava om god netikette.
Sist oppdatert 11.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl

Læringsressursar

Medium

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tekst og tidlegare medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Auditive medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva ser vi på fjernsyn?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bruk av forkortingar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Studer Facebook-profilen din

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Personvern og nettvettDu er her