Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Bruk av forkortingar

Oppgåve 1

Drøft dette med ein medelev:

 • Kva forkortingar er vanlege blant dykk når de sender tekstmeldingar og når de chattar?
 • I kva grad er vanleg å bruke bilde og andre uttrykk i kommunikasjonen med andre på mobil og nett?
 • Korleis har dette hatt innverknad på måten du kommuniserer med andre på?

Oppgåve 2

 • Lag ei liste over aktuelle forkortingar du brukar i meldingar.
 • I kva grad har Facebook-meldingar, Instagram og Snapchat erstatta tekstmeldingar?
 • Kvifor er meldingar i sosiale medium i dei siste åra blitt ei føretrukken kommunikasjonsform framfor tekstmeldingar?
 • Hvis du over ein toårsperiode skulle karakterisere mobil/nettkommunikasjonen din, korleis har han endra seg?

Oppgåve 3

Drøft dette med ein medelev:

 • Korleis har desse nye kommunikasjonsformene hatt innverknad på måten de kommuniserer med andre på?
 • Kva fordelar og kva ulemper ser de ved desse nye kommunikasjonsformene?
Sist oppdatert 11.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl

Læringsressursar

Medium

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tekst og tidlegare medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Auditive medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva ser vi på fjernsyn?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bruk av forkortingarDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Studer Facebook-profilen din

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Personvern og nettvett