Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kva ser vi på fjernsyn?

Oppgåve 1

Undersøk i klassa og diskuter etterpå kva svara er grunna på:

 • Kva TV-kanalar som er populære.
 • Kva klassa synst om statskanalen NRK.
 • Bør ein ha ein statskanal i det heile? Kvifor/ kvifor ikkje?
 • Kva TV-program som er mest populære.
 • Kva som er idèen bak dette programmet
  • kven er målgruppe
  • kva programskaparane gjer for å nå måla
  • kva blir gjort for å "fange" interesse hos sjåarane?
 • Lag tabell til ei skjematisk drøfting av kva som mogleg og kva som set grenser for det enkelte audiovisuelle medium
  • Punkt i tabellen: særtrekk, moglegheiter, kva set grenser, drøfting og konklusjon.

Oppgåve 2

Lag den same undersøkinga som over, men undersøk korleis de bruker TV-seriar:

 • Kor mange i klassen ser TV-seriar?
 • Kor mange vel å sjå seriar på nett framfor lineær-TV?
 • Kva for TV-serier er mest populære?
 • Kva er ideen bak den mest populære?
 • Kven er målgruppe?
 • Kva gjer programskaparane for "fange" interessa hos sjåarane?
Sist oppdatert 11.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl

Læringsressursar

Medium

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tekst og tidlegare medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Auditive medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva ser vi på fjernsyn?Du er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bruk av forkortingar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Studer Facebook-profilen din

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Personvern og nettvett