Hopp til innhald

Kommunikasjon og kultur 3 (LK06)

Kommunikasjonsteori

Kva er det eigentleg som skjer når menneske kommuniserer? Kva gjer at vi forstår eller misforstår kvarandre? Vi skal i dette emnet gå i djupet på korleis vi samhandlar og korleis vi konstruerer meining. Vi ser også på kva som påverkar korleis vi forstår verda og kvarandre.

Medium

Vi skal i dette emnet ta for oss ulike medium og sjå nærare på moglegheitane og begrensningane kvart medium har. Vi startar med ei historie om ein gut som utnytta digitale medium godt.

Læringsressursar

Medium

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar