Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Pakk meg inn

Kunnskapsfilm har laga ein filmserie om sjømat. Denne filmen handlar om emballering av fisk, ulike typar emballasje og verdien av emballering.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gå vidare til fagstoff, omgrep og oppgåver om dette temaet: Emballering av fisk

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kunnskapsfilm (CC BY-NC-ND)

Læringsressursar

Undervisningsfilmar om fisk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?