Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Verdien av fisk

Kunnskapsfilm har laga ein filmserie om sjømat. Denne filmen handlar om verdien av fisk, verdikjeder, ressursutnytting og produktutvikling.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gå vidare til fagstoff, omgrep og oppgåver om dette temaet: Verdien av fisk

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kunnskapsfilm (CC BY-NC-ND)

Læringsressursar

Undervisningsfilmar om fisk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?