Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Ein kald fisk

Kunnskapsfilm har laga ein filmserie om sjømat. I denne filmen får du kjennskap til kor viktig det er med ei ubroten kjølekjede. Det er viktig for å bevare fisken sin kvalitet og for at fisken skal vere trygg å ete.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gå vidare til fagstoff, omgrep og oppgåver om dette temaet: Ein kald fisk

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kunnskapsfilm (CC BY-NC-ND)

Læringsressursar

Undervisningsfilmar om fisk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?