Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

På sporet

Kunnskapsfilm har laga ein filmserie om sjømat. I denne filmen får vi kjennskap til omgrepet sporbarheit, og kor viktig det er å kunne dokumentere mattryggleik og kvalitet gjennom heile kjeda.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gå vidare til fagstoff, omgrep og oppgåver om dette temaet: På sporet

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kunnskapsfilm (CC BY-NC-ND)

Læringsressursar

Undervisningsfilmar om fisk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?