Hopp til innhald
SharedResourceDelte ressurser

Historiske kjelder

Brev fra Kristen Steffesen i Amsterdam 1698

Brev i PDF-format med kommentar.

Filer

Om dette brevet

(av Oddleif Lian, Statsarkivet i Kristiansand)

Brevet er datert Amsterdam 15. mai 1698. Brevet er skrevet av Kristen Steffensen fra Søgne til mora, som var enke på gården Hallandvig. Ei eldre halvsøster var forøvrig gift på gården Vige.

Da far til Kristen Steffensen døde i 1696, var sønnen omkring 40 år gammel og oppholdt seg i København, hvor han var i kongens sjøtjeneste. Et par år senere var han gift og bosatt som sjømann i Amsterdam.

Mye av innholdet i brevet handler om Kristens planer om å komme hjem og overta gårdsbruket i Hallandvig. Han hadde lovet mora å komme hjem sist høst, men hadde flere unnskyldninger for at dette ikke ble noe av.

For det første var han kommet tilbake fra sjøfart så sent før vinteren at han ikke torde gi seg ut på noen hjemreise, og dessuten var der ingen skip å komme hjem med. Kristen klager også over dårlige og dyre tider, med små muligheter til å få hyre og legge seg opp penger. Han ber om at svogeren må hjelpe den gamle mora med å drive og beholde gården enda ett år, slik at han selv kan tjene opp litt på ei siste sjøreise.

Ellers hilser han fra morbroren og hans kone og barn i Amsterdam. Ektefellene hadde begge ligget syke hele vinteren, men var nå bedre, og morbroren hadde sagt at han gjerne overlot sin arvepart i gården Ormestad til sin søster i Hallandvig. Kristen sendte forøvrig to pund tobakk til mora og en tobakksdåse til svogeren.

Mora fikk også en riksdaler og en slettdaler fra sønnen. Hvordan det gikk videre med Kristen Steffensen fra Hallandvig, er ukjent, men han vendte iallfall ikke tilbake og overtok gården.

Sist oppdatert 08.10.2019
Skrive av
Rettshavar: Statsarkivet i Kristiansand

Læringsressursar

Emigrasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Kva er emigrasjon?

Kjeldemateriale

  • SharedResourceDelte ressurser

    Brevet frå Amsterdam

  • SharedResourceDelte ressurser

    Brevet frå Amerika